Общи условия

Екипът на miglapomigla.com не носи отговорност за негативни преживявания или некачествено изпълнена услуга, ако такава е извършена, то ние просто ще вземем вашето мнение в предвид общата оценка на всички салони и хора извършващи услугата.

Текущата оценка е извършена въз основа на специална селекция и анализ на мнения във форуми, ревюта и коментари в Google и Facebook социалните мрежи.

Посещавайки нашият сайт вие се съгласявате да нямате претенции към нашият сайт по всякаква форма. Сайта не извършва търговска дейност в самият сайт, а е директория в която всеки с добри показатели може да бъде включен, в този ред той е само информативен, като онлайн директория.

Това е любителско начинание, заради липсата на информация и сайтове за тази услуга.

Всичко добро,
Екип MiglapoMigla.com